Inför stämman 2020

Enligt stadgarna § 13 skall vissa handlingar finnas tillgängliga för granskning före stämman. Dessa är: Verksamhets- och förvaltningsberättelse som tillsammans med revisionsberättelse och resultat- och balansräkning utgör en 4-sidig pdf fil.

De ägare, inkl. delägare som har anmält epostadress får allt, inklusive en fullmaktsblankett via e-post SENAST 14 dagar innan stämman. Datum fn okänt.

Övriga ägare får detsamma med vanlig post, men bara ett brev per fastighet!

Coronapandemin och styrelsebeslut i fler frågor
Övrigt