Inför stämman 2021

Enligt stadgarna § 13 skall vissa handlingar finnas tillgängliga för granskning före stämman. Dessa är: Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och resultat- och balansräkning.