Kort historik med protokoll från starten...

Några kloka markägare byggde "nya" Rockvallsvägen redan 1950-1952 med medel ur anslaget för "odlingsvägar". Det finns en gammal Rockvallsväg i ett sydligare läge men den är numera inte framkomlig annat än till fots. Den ägs av resp. markägare där.
Odlingsvägsanslaget var ett sätt för staten att stödja "inlandet", det var dåtidens glesbygds- eller kanske snarare obygdspolitik. Anslaget har anor redan från 1925 med riksdagsorganet "1925 års kolonisationssakkunniga" där man, redan då, var oeniga om anslagets storlek.

Anslaget för "odlingsvägar" utgick enbart till inlandet i "Norrland", Dalarna, Värmland och Örebro län.

Föreningen bildades 1966 men första stämman dröjde till 1969. Alla protokoll från och med 1969 finns länkade nedtill. Några få andra handlingar, ex. vis från kommunen och Trafikverket finns också.

Vidare finns diverse ansökningar, protokoll och skrivelser från åren 1960--1964, då vägen sattes istånd för att få statliga bidrag. En trätrumma från -50 talet, t.ex. hade redan då gjort sin tjänst och underkändes av dåvarande Vägförvaltningen.

Alla filer är pdf-filer. De kan läsas direkt, eller sparas ned.
Ett antal, något mer intressanta (subjektivt!) protokoll , har markerats med fet stil.