Inför stämman 2022

Enligt stadgarna § 13 skall vissa handlingar finnas tillgängliga för granskning före stämman. Dessa är: Verksamhets- och förvaltningsberättelse,revisionsberättelse och resultat- och balansräkning